Kako platiti uslugu? Ispiši

  • 0

Za svaku novu ili obnovljenu narudžbu dobili ste ponudu na Vaš email koji ste upisali u sustav. Uplate možete izvršiti uplatnicom (nalog za plaćanje) ili kreditnom karticom.. Kod uplate je izuzetno važno upisati i model, te svrhu uplate. U polje svrha uplate upišite ime domene za koju je vezan račun. U polje model uplate upišite 02 i u nastavku broj ponude ili računa.
Izuzetno je važno upisati model uplate radi točnog evidentiranja uplate. Bez njega nemožemo jamčiti točnu evidenciju naplate!

Nakon evidentirane usluge na portalu za klijente moći ćete skinuti R-1 račun u PDF formatu.


Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

« Nazad